|

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ปิดงาน ‘Songkhla invervention joint work shop 2019’

71765482_3217965111563481_6097531294508384256_n

อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุรกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มอบของที่ระลึกให้กับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน และผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย หลังจากเสร็จสิ้น Final review ของงาน Songkhla invervention joint work shop 2019 โดยนักศึกษาจากไทยและจีน ทั้ง 6 กลุ่ม ได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2562 มาสรุปและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดให้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายพื้นที่ ที่มาร่วมรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็น ในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มีความพิเศษ โดยเฉพาะการใช้ภาษาหลากหลายภาษาในการนำเสนอผลงาน ทั้งภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และงานได้ดำเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย

71761046_3217966134896712_6583794413586087936_n

71752800_3217966024896723_9147416549542330368_n

71728210_3217963634896962_2860201765322620928_n

71587678_3217963568230302_6495207431751073792_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47212

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us