|

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ปิดงาน ‘Songkhla invervention joint work shop 2019’

71765482_3217965111563481_6097531294508384256_n

อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุรกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มอบของที่ระลึกให้กับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน และผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย หลังจากเสร็จสิ้น Final review ของงาน Songkhla invervention joint work shop 2019 โดยนักศึกษาจากไทยและจีน ทั้ง 6 กลุ่ม ได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2562 มาสรุปและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดให้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายพื้นที่ ที่มาร่วมรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็น ในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มีความพิเศษ โดยเฉพาะการใช้ภาษาหลากหลายภาษาในการนำเสนอผลงาน ทั้งภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และงานได้ดำเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย

71761046_3217966134896712_6583794413586087936_n

71752800_3217966024896723_9147416549542330368_n

71728210_3217963634896962_2860201765322620928_n

71587678_3217963568230302_6495207431751073792_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47212

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us