|

ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดหลักสูตรใหม่ 2 ปริญญา เรียนไทย 2 ปี – จีน 2 ปี

DSCF3754

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดหลักสูตรใหม่ 2 ปริญญา 2+2 ภาษาจีนและอังกฤษ เรียนในประเทศไทย 2 ปี และในประเทศจีน 2 ปี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร อย่างเป็นทางการ เพื่อรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยหลักสูตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก ดังนี้

1. วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และ ปวช. ทุกสาขาวิชา

ภาคสมทบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนผลการเรียน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.ทุกสาขาวิชา

DSCF3822

2. วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 2 ปริญญา ศึกษาในประเทศไทย 2 ปี และในประเทศจีน 2 ปี

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จาก Chongqing University of Posts and Telecommunications สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และ ปวช. ทุกสาขาวิชา

DSC02962

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โทรศัพท์ 074 317 189  หรือสามารถสอบถามผ่านทางเพจ Facebook : คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

DSC02952

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47227

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us