|

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ร.ร.วัดบ่อปาบ อ.สทิงพระ

1 (1)

การพัฒนาการศึกษาไทย เป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ โดยโรงเรียนในระดับภูมิภาคหรือต่างจังหวัดยังมีความต้องการทางด้านวิชาการและทรัพยากรรวมถึงสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สพฐ. จึงจัดโครงการ IED.IE จิตอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดบ่อปาบ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียน เก็บขยะ ตัดหญ้า ทาสีเครื่องเล่น ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ

3 (1)

นายสมพงษ์ พงษ์พราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อปาบ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนวัดบ่อปาบเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถทำให้นักศึกษาเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้ว่าการเรียนกับการปฏิบัติงานจริงแตกต่างกันอย่างไร โดยการเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งทางทฤษฎี แต่การปฏิบัติจริงต้องใช้จิตวิญญาณ ซึ่งการที่นักศึกษาได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้จะส่งผลให้โรงเรียนวัดบ่อปาบเกิดการพัฒนาไปด้วย จึงถือว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถพัฒนาทั้งนักศึกษาและชุมชนไปพร้อมๆ กัน

5 (1)

6

8

10

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=47250

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us