|

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา พร้อมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง kick off 1 พ.ย. นี้

0a76857189248d163029f341812383a8_small

ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยาง ประกันรายได้ให้กับชาวสวนยางและเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มเเข็งให้แก่ชาวสวนยาง ซึ่งชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 1 ต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่สวนยางก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมให้โอกาสชาวสวนยางแจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้  มีสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปและเปิดกรีดแล้ว  กำหนดไม่เกิน 25 ไร่ /ราย กำหนดจ่ายเงินทั้งหมด 3 งวด งวดแรก 1-15 พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 2 1-15 มกราคม 2562 งวดที่ 3 1-15 มีนาคม 2562  โดยประกันรายได้ 3 ชนิดยางคือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก น้ำยางสด 57 บาท/กก ยางก้อนถ้วย 23 บาท/กก

93368d09e58e130488c29dda2da701b7_small

ในวันนี้ 29 ตุลาคม 2652 นายลิขิต สกูลหรัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจานละเอียดโครงการและมอบหมายให้ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยทั้ง 9 สาขา ลงพื้นที่ เพื่อประชุมคณะทำงานให้การรับรองสิทธิ์ โดยมีเป้าหมายจะจ่ายเงินงวดแรก(kick off) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 800 ราย วงเงินประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรส่วนที่เหลือ กยท.จังหวัดสงขลา จะเร่งดำเนินการนับรองสิทธิ์และจ่ายเงินงวดแรกภายใน 15 พฤศจิกายน 2562 นี้

e84bb7bccce395835bfb9135b8ab07b7_small

เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นออนไลน์ ที่ http://www.rubber.co.th/gir/index/ หรือติดต่อ กยท.สาขาที่สวนยางตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

eae18fb89daedda36a898757ead57b71_small

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48002

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us