|

“ไอแบงก์” ขยายเวลารับสมัครผู้บริหาร (ระดับสูง) ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 4 อัตรา

Print

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขยายเวลารับสมัครผู้บริหารสัญญาจ้าง (ระดับสูง) เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 อัตรา โดยมีอายุสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี เนื่องจากมีผู้สมัครแต่มีจำนวนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม ศกนี้

 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา  สายงานสนับสนุนธุรกิจ รับผิดชอบกลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย  กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานปฏิบัติการสินเชื่อ และ กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 อัตรา รับผิดชอบ 1.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 2.กลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ และ 3.กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

 ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่ารวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร แต่เมื่อรวมอายุสัญญาจ้างแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th   ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารใบสมัคร ได้ที่ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23  อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2650-6999 ต่อ 7059 หรือ 7182

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48136

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us