|

สงขลาเตรียมจัดกิจกรรม ‘ธรรมสัญจร ในโอกาสครบรอบ 10 ปี รพ.จุฬาภรณ์’

73290353_2598221616924721_5129857991440334848_o

วานนี้ (6 พ.ย. 62) ที่ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม หารือเตรียมการ จัดกิจกรรม “ธรรมสัญจร ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

74235569_2598221760258040_1557077304390189056_o

โดยพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น และพัฒนาต่อยอดจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก้าวสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสได้รับการรักษาทุกโรค และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่นี้ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง โดย พระอาจารย์ธัม์มทีโปและพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก ได้ร่วมแรงร่วมใจจัด “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” 10 จังหวัด

76747520_2598221633591386_7331464180194607104_o

สำหรับการจัดกิจกรรม “ธรรมสัญจร ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” กำหนดจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และน้อมถวายเป็นพระกุศล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมปัจจัย สมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ เพื่อให้ประชาชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาคราชการ องค์กรเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมตามโครงการ

73422530_2598221646924718_1562559026984648704_o

75336341_2598221743591375_6574673114230161408_o

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว

วิทยา สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

6 พ.ย. 62

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48215

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us