|

‘น้องอร’ นางนพมาศ ม.หาดใหญ่ เชิญชวนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลอยกระทง 3

เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2562ที่ผ่านมา ตรงกับเทศกาลวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดโครงการลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ ได้รับเกียรติจากประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญประจำของทุกปีคือการประกวดนางนพมาศ โดยแต่ละคณะจะส่งตัวแทนมาร่วมการประกวด โดยในปีนี้มีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะลงประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในตำแหน่งนางนพมาศ ปี 2562 ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ สุตราม หรือน้องอร จากคณะนิติศาสตร์

ลอยกระทง 2

โดยนางสาวฐิติรัตน์ สุตราม เปิดเผยหลังจากได้รับตำแหน่ง ว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมาช้านาน อรรู้สึกดีใจ ภูมิใจ และเป็นเกียรติมากที่ได้รับตำแหน่งนางนพมาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์สำคัญของวันลอยกระทงคือการขอขมาพระแม่คงคาที่ให้เราได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม แต่ปัจจุบันการทำกระทงหรือว่าลอยกระทงในแม่น้ำทำให้เกิดขยะเน่าเสียและยากต่อการย่อยสลาย ในวันนี้อรก็อยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและร่วมสืบสานประเพณี และอยากจะขอให้มาร่วมกันช่วยเก็บขยะที่ลอยเกลื่อนในคลองดีกว่าค่ะ หรืออาจจะไปร่วมงานเดินดูแสง สี ไฟ และชมความบันเทิงต่างๆ ให้เกิดความบันเทิงได้ แต่ต้องไม่ทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติหรือทำให้เกิดขยะเน่าเสียเพิ่มเติมอีกค่ะ

ลอยกระทงง

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกาญจนา บิลละเต่ะ คณะนิเทศศาสตร์ และรางวัลขวัญใจ HU ได้แก่ นางสาวจันทร์จิรา วงศ์สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และปิดท้ายบรรยากาศงานวันลอยกระทงด้วยการร่วมลอยกระทงร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษาอีกด้วย

ลอยกระทง

ลอยกระทง 5

ลอยกระทง 4

ลอยกระทง 1

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48409

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us