|

ผู้ว่าฯ สงขลา ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

75567398_2611083768971839_8751027519508971520_o

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วานนี้ (12 พ.ย. 62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีพันโทเสรี โพธิ์เงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในส่วนต่างๆ ของฟาร์ม และว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

73252088_2611084212305128_2926871550520983552_o

โดยการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมฟาร์มและดูกระบวนการทำงาน การจัดการของฟาร์ม พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปลูกเมล่อน การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การเลี้ยงผึ้งโพลงและผึ้งชันโรง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และดูแลเกษตรกรในจังหวัดสงขลาได้ต่อไป

74793843_2611084665638416_8412338849656602624_o

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ภายในฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตร เป็นแหล่งจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์ม สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลกำไร ทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้ พร้อมเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต

75127990_2611083948971821_8478972857777389568_o

75279137_2611084158971800_7016544258790260736_o

75462418_2611083778971838_1792088105122004992_o

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว

ประชา โชคผ่อง /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 พ.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48428

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us