|

ชวนอาสาสมัครร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน ส่งต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้

75429415_2612837188796497_8927639847485571072_n

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ร่วมกับ คณะทันตแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ ชวนอาสาสมัครร่วมทำสื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้

ปัจจุบันพบว่าเด็กใต้ “ฟันผุ” สูงสุดในไทย จากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เด็กเล็กอายุ 3 ปี ใน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร้อยละ 56.6% มีปัญหาฟันผุ ข้อมูลตัวเดียวกันพบเด็กไทยทั้งประเทศ – ช่วงอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 53.1% -ช่วงอายุ 5 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 75.6% เด็กเล็กที่ฟันผุและสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทำให้แคระแกร็น เนื่องจากรับประทานอาหารลำบาก เคี้ยวไม่สะดวก ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ การแปรงฟันลูกตั้งแต่ซี่แรกจึงสำคัญ

โดยโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ร่วมกับ คณะทันตแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ จัดให้มีแคมแปญ Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสาในโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ชวนอาสาสมัครร่วมทำสื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ จำนวน 2,000 ชุด โดยสามารถมาออกแรงลงมือร่วมกิจกรรมได้ที่ Lyn’s home boutique hostel จังหวัดสงขลา บริเวณลานด้านใน ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

ทั้งนี้ ขอชวนร่วมบริจาคแปรงสีฟันสำหรับเด็ก 3 – 6 ปี และยาสีฟันสำหรับเด็กที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ รสหรือกลิ่นใดก็ได้ ส่งมาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 064-4144222 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการดูแลฟันของเด็กไทยให้สะอาด และสวยงาม

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48459

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us