|

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “สานฝันวันสดใส ครั้งที่ 2”

DSCF6361

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “สานฝันวันสดใส ครั้งที่ 2” เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยมี “ก้อง” สหรัถ สังคปรีชา และ “มิ้นท์” มาลีวัลย์ เจมีน่า ร่วมเล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญอย่าง “ปลั๊กเดอะวอยซ์” อลงกรณ์  ศิริมหาวีโร และ โรงเรียนไวโอลินสตูดิโอ ได้รับความสนใจทั้งแขกผู้มีเกียรติและประชาชนชมคอนเสิร์ตและได้ร่วมสมทบทุนกันเป็นจำนวนมาก โดยงานมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 

ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตสานฝันวันสดใส ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562  โดยสานต่อจากคอนเสิร์ตสานฝันวันสดใสครั้งที่ 1 ที่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 8 ปีก่อน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา นครินทร์ ชมรมไวโอลินคณะแพทยศาสตร์ และโรงเรียนสอนไวโอลิน สตูดิโอ ทําให้ได้ทุนตั้งต้นประมาณ 200,000 บาท ในการจัดตั้งชมรม ผู้ป่วยมะเร็งเด็กภาคใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กให้มีโอกาสหายขาดโรค และเข้าถึงการ รักษาได้มากขึ้น

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดหรือการปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นวิธีการรักษาอีกชนิดหนึ่งที่เพิ่มโอกาสในการหายขาดจากโรคให้กับ ผู้ป่วย ดังคํากล่าวที่ว่า “ปลูกถ่ายไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ให้น้อง” โรคที่ สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกได้แก่ โรคที่เกิด ความผิดปกติของระบบเม็ดเลือดหรือโรคไขกระดูก เช่น โรคไขกระดูก ฝ่อ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตัวอย่างที่ ชัดเจนคือโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมโดยเด็กที่ เป็นโรคชนิดรุนแรงจําเป็นต้องรักษาด้วยให้เลือดทุก 3-4 สัปดาห์ไป ตลอดชีวิต แต่หากผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกก็จะสามารถหยุด การให้เลือดได้และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเด็กคน อื่นๆ ขอเพียงให้มีโอกาสในการเข้าถึงการรักษา จึงเป็นที่มาของการจัด งานคอนเสิร์ตสานฝันวันสดใส ครั้งที่ 2 เพื่อระดมทุนให้กับ “กองทุนเพื่อ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด” มูลนิธิรพ.สงขลานครินทร์ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่จําเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีนี้ โดยชมรมผู้ป่วยมะเร็งเด็กภาคใต้ได้รับความร่วมมือจากชมรมไวโอลินคณะ แพทยศาสตร์ โรงเรียนสอนดนตรีไวโอลินสตูดิโอ และภาคเอกชน โดยเฉพาะคุณดวงพร วิจิตรธนารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร คุณกุล วัลย์ วิจิตรธนารักษา ผู้จัดการทั่วไป & กรรมการบริหารในนามโรงแรม เดอะรีเจนซี หาดใหญ่

ในแต่ละปี มีผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งรายใหม่ทั้งประเทศมากกว่า 1000 คน และมีผู้ป่วยเด็กโรคต่างๆ ที่รอการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก มากกว่า 200 ราย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิแห่งเดียวในภาคใต้ที่สามารถให้การรักษาด้วยการปลูกถ่ายไข กระดูกได้ ข้อจํากัดที่สําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ คือการขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนํามารักษาเนื่องจากการรักษาด้วยการ ปลูกถ่ายไขกระดูกมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 ล้านบาทต่อราย ปัจจุบัน มูลนิธิรพ.สงขลานครินทร์ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กให้ได้รับการปลูกถ่าย ไขกระดูกไปแล้วรวม 44 ราย และมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กได้ อย่างน้อย 10 รายต่อปี ซึ่งยังคงต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ จากผู้มีจิตศรัทธาต่อไป

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ facebook : ชมรมผู้ป่วย มะเร็งเด็กภาคใต้

หรือติดต่อ 081-5411753 หรือ 061-1806231

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48718

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us