|

สงขลาเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล

77105722_2285751564866733_7098382700246990848_n

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล พร้อมสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ช่วงบ่ายวานนี้ (18 พ.ย. 62) ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศปี 2561 ครั้งที่ 9 / 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

70612630_2285751574866732_6010641855547441152_n

สำหรับการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อบริโภคภายในประเทศ กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการฯ โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งได้ดำเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2564 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล) และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอำนาจในการต่อรองซื้อขายผลผลิต รวมไปถึงด้านบริหารจัดการด้านการตลาด และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมรายย่อย ที่เป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถกลับเข้าสู่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ โดยเข้าถึงลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพ ปลอดโรค รวมถึงเงินลงทุนด้านปัจจัยการผลิต

76681728_2285751681533388_817429140826226688_n

สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล , กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล และกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดสงขลา จำนวน 343 ราย โดยในวันนี้ (18 พ.ย. 62) ได้มีการพิจารณาในหลายประเด็น อาทิ การรับรองการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร และโรงเพาะฟัก และอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ , การพิจารณาการซื้อขายลูกกุ้งขาวแวนนาไม แบ่งเป็นผู้ขาย 11 ราย ผู้ซื้อ 66 ราย และการพิจารณารับรองรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล เกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ และสมัครกิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 ราย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการติดตามการเลี้ยงกุ้งขาว และการเพิ่มหมายเลขบัตรประชาชนให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อการค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

70824640_2285751871533369_8114295297867251712_n

78261457_2285751728200050_520020196224663552_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 18 พ.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48985

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us