|

ม.ทักษิณ สร้าง ‘นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล’ เดินหน้าลดปัญหาขยะ

IMG_6210

มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเล สร้าง “นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล” ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายชุมชนพื้นที่จังหวัดสตูล มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการ “นิสิตจิตอาสารักษ์ทะเล” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ลาน 18 ล้านตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสิตจิตอาสา ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมนอกชั้นเรียน ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” โดยมีนายธานี หะยีมะสะและ นายอำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการ

IMG_6207

สำหรับโครงการ “นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล” โดยคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนพื้นที่ จังหวัดสตูล เก็บขยะริมชายหาด ณ ลาน 18 ล้าน – ท่าเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล และการเสวนา “จังหวัดสตูล กับการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูล” โดย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ดร.บรรจง ทองสร้าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) นายฮาเสส หนูวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก (มหาวิทยาลัยทักษิณ) และ ผศ.ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

IMG_6236

IMG_6263

IMG_6268

IMG_6317

IMG_6423

S__13049859

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49294

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us