|

ทริป “เบาใจ เรื่องเบาหวาน” กับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

730A9765

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จัดทริป “เบาใจ เรื่องเบาหวาน” สุขกาย สุขใจ 2 วัน 1 คืน ร่วมกิจกรรมประเมินความเสี่ยง ตรวจระดับน้ำตาลผู้ป่วยและญาติ พร้อมการเสวนาให้ความรู้ กิจกรรมฐานใส่ใจเบาหวาน พร้อมชิม ช้อป เที่ยว

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ นำโดย นพ.สมศักดิ์ เลิศพงศ์วิภูษณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ พร้อมด้วย นพ.พิเชฐ นัทธพงศ์วิภาส อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อและเบาหวานฯ และ นพ.เอกกร วงศ์หิรัญเดชา แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย ร่วมกิจกรรมและบรรยายความรู้ “เบาใจ เรื่องเบาหวาน” และมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่พร้อมดูแลใส่ใจอย่างละเอียดอ่อน แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะสามารถป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โดยมุ่งเน้นให้ครอบครัวมีความรู้และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เป็นเบาหวาน และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวานในอนาคตได้ ทั้งนี้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยผ่านกิจวัตรประจำวัน ทำให้ผู้ป่วยมีการปรับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ลดลง สามารถชะลอภาวะแทรกซ้อน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในครอบครัว เน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

730A9682

แผนกอายุรกรรมจึงจัดค่ายเบาหวาน เพื่อให้ครอบครัวและผู้ป่วยได้มีความรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเอง โดยกิจกรรมค่ายเบาหวาน ส่งผลให้สามารถสร้างการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลในครอบครัว ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เป็นเบาหวานด้วยกันเองนำไปสู่การเกิดกำลังใจและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ย. 62 ณ Asian Cultural Village อ.สะเดา จ.สงขลา

IMG_9783

730A9820

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49348

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us