|

สงขลามอบโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)

76950919_2641408912605991_747919995698151424_o

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วานนี้ (26 พ.ย. 62) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสการประชุมส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

77420022_2641409095939306_8721141930177593344_o

นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการบ้านสวย เมืองสุข น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำริให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข และขับเคลื่อนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.), คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงและเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปรรม กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ขึ้น โดยให้จังหวัดและอำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินการที่กำหนด

78253987_2641409122605970_6716028171638013952_o

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ตรวจผลงานหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดตามโครงการดังกล่าว และได้ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 โดยกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา รัตภูมิ ระโนด สทิงพระ ควนเนียง สิงหนคร นาหม่อมและอำเภอกระแสสินธุ์ สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเลียบ หมู่ที่ 1 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านใน หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม

78448906_2641409135939302_8745491744751091712_o

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ สะเดา นาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย บางกล่ำและอำเภอคลองหอยโข่ง สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพาและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านคูน้ำรอบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ

76915456_2641409245939291_5969755733984542720_o

วิทยา สันบู/ภาพ

ฟารีด้า รอดกุบ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 พ.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49443

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us