|

ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ประกวดแต่งเพลง ชิงเงินรางวัลกว่าครึ่งแสน “100 ปี มรภ.สงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

78334130_1274684919378325_5118799206567378944_o

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดประกวดแต่งเพลงในหัวข้อ “100 ปี มรภ.สงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ดร.กรฤต นิลวานิช รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวดแต่งเพลง ภายใต้หัวข้อ “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท

และ รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าเพลงที่ส่งเข้าประกวดผู้เข้าประกวดต้องทำหนังสืออนุญาตให้ มรภ.สงขลา ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยตลอดไป

ดร.กรฤต กล่าวว่า สำหรับกฎระเบียบและกติกาการแข่งขัน 1. เป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาภายใต้หัวข้อ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแง่มุมสร้างสรรค์เชิงบวก 2. บทเพลงมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที ไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง 3. บทเพลงต้องไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อน และต้องไม่มีเพลงอื่นที่เคยเผยแพร่มาก่อนปะปนมาด้วย 4. ผู้เข้าประกวดต้องส่งเนื้อเพลง โน้ตทำนอง หลักฐาน บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้คณะกรรมการก่อนการประกวดในรอบส่ง Demo ในรูปแบบของวงดนตรีไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น โดยจะต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ทาง อีเมล korarit_gt@hotmail.com หรือส่งโดยตรงที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5. ผู้เข้าประกวดต้องบรรเลงเพลงที่ผ่านเข้ารอบ 10 เพลง ต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยไม่จำกัดรูปแบบของวงดนตรีในการนำเสนอ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา 6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.กรฤต นิลวานิช โทร. 092-9154645 Facebook DrKorarit Nilvanich หรือคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 074-260264

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49461

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us