|

ชวนร่วมกิจกรรม ‘ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก’ ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 นี้

72210768_2643555145724701_6270690116591681536_o

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร เริ่มดีเดย์ 1 ม.ค. 63 นี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยในปี พ.ศ.2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ กำหนดงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือคาดว่าปัญหาเรื่องขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติกจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด หากหน่วยงาน ห้างร้านต่าง ๆ ต้องร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1882 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 พ.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49464

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us