|

โออาร์ จัดงาน สัมมนาสื่อมวลชนสงขลา’62 โชว์วิสัยทัศน์แบรนด์ชั้นนำ-พร้อมรับฟังความคิดเห็นสื่อ-ชูโครงการเพื่อสังคม

101

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนา ประจําปี 2562 โดยมีนางสาวราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายวิสิทธิ์ ศิริพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา และทีมงานร่วมต้อนรับและแถลงศักยภาพบริษัทฯ พร้อมเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง และย้ำมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมรอบด้าน ส่งท้ายด้วยกิจกรรมปาร์ตี้สังสรรค์ขอบคุณ มินิคอนเสิร์ต”ไอซ์ ศรัณยู” กิจกรรมเกมส์แจกของรางวัลมากมาย  ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา

ADSCF6684

โดยนางสาวราชสุดา กล่าวว่า “โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ด้านการค้านํ้ามันและการค้าปลีกของกลุ่ม คาเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ ไทยชั้นนําระดับโลก โดยดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชน สําหรับจังหวัดสงขลา โออาร์ มีคลังปิโตรเลียมสงขลาที่อยู่ร่วมกับชุมชนมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นคลังฯ หลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้กับทั้งภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนในเขตภาคใต้ตอนล่างได้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย โออาร์ ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน โดยรอบพื้นที่คลังฯ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการดําเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นเรื่อง สเต๊กโฮลเดอร์ อินคลูซีฟเนส (Stakeholder Inclusiveness) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอีไทยและสังคมชุมชนได้มี ส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดําเนินธุรกิจ

ADSCF6711

ทั้งนี้ โออาร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดสงขลามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ โออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โครงการมอบทุนการศึกษาประจําปี โครงการเปิดบ้านชุมชนเยี่ยมคลัง นิทรรศการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติการคลังอย่างปลอดภัย งานสัมมนาผู้นําชุมชนภาคใต้ และโครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้น

ADSCF6633

ปัจจุบัน โออาร์ ดําเนินธุรกิจโดยเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งสถานีบริการน้ํามัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ที่มีจํานวนรวมกว่า 2,100 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจํานวนรวมกว่า 3,000 สาขา ใน 10 ประเทศ ทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Lubricants) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี และส่งออกไปแล้วยัง 42 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ โออาร์ พร้อมแล้วที่จะนําแบรนด์ โออาร์ และ เอสเอ็มอีไทย ร่วมกันก้าวไกลไปขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตทั้งในประเทศไทย และในเวทีระดับโลก เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิด แก่สังคมชุมชน และเป็นแบรนด์ไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไป “TOGETHER FOR BETTERMENT รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น”

ADSCF6643

ADSCF6824

ADSCF6843

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49493

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us