|

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จับมือ รพ.สงขลา ส่งต่อผู้รับบริการ ตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด

730A1284

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมโครงการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการเพื่อรับการตรวจ สวนหัวใจและขยายหลอดเลือด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคหัวใจให้ชาวใต้

นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของคนไข้ที่ต้องได้รับการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ปัจจุบันผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ การเข้าถึงสาธารณสุขจึงมีข้อจำกัดการให้บริการรักษาโรคหัวใจเกี่ยวกับการตรวจสวนหัวใจ  และขยายหลอดเลือด แต่ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและพัฒนาการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น

โรงพยาบาลสงขลามั่นใจในโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด จึงร่วมกันจัดโครงการส่งต่อผู้รับบริการเพื่อรับการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคหัวใจ

730A1358

ด้านนายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลสงขลา ให้ความไว้วางใจส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพิ่มการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วยในภาคใต้ที่มีปริมาณมาก

ศูนย์โรคหัวใจ และห้องตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มีทีมศัลยแพทย์หัวใจ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด มีประสบการณ์การสวนหัวใจ (PCI) เจ้าหน้าที่เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพขั้นสูงด้านการดูแลผู้ป่วยสวนหัวใจ พร้อมวินิจฉัยโรคต่างๆ และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน และสามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยได้ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ต้องรอนานทำให้ส่งผลดีต่อผู่ป่วยโรคหัวใจในการรักษาได้ทันท่วงที

โครงการส่งต่อผู้รับบริการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดนั้น จะได้รับการดูแลประสานงานอย่างเป็นระบบ มีการส่งผลตรวจวินิจฉัย รักษาทันที เพียงคนไข้นำใบส่งตัวที่มีการลงนามจากผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ประสานงานส่งต่อ พร้อมเอกสารการส่งตรวจจากแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย แฟ้มประวัติผู้ป่วย

ด้านการบริการ จัดให้มีการประเมินผู้ป่วยก่อนรับการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด มีทีมแพทย์ ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการนัดหมายเพื่อส่งตรวจจากเจ้าหน้าที่ประจำที่รพ.สงขลา เพื่อประสานงานรับนัดและอำนวยความสะดวก และมีพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจคอยดูแลอาการตลอดระยะเวลาการตรวจสวนหัวใจ พร้อมเพิ่มความสะดวกของผู้รับบริการด้านการเดินทางด้วยรถพยาบาลรับส่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวภาคใต้

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49573

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us