|

นศ. มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ

786606_1

นักศึกษาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสุปราณี บุญมานันท์นางสาวอธิติยา สุขอรุณ และนางสาวอนิตา จวนเจริญ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562ภายใต้หัวข้อ “ภาคการบริการ ความยั่งยืน : ความท้าทายในทศวรรษ” ในระหว่างวันที่ 28 – 29พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

784972_1

784291_1

784196_1

782412_1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49578

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us