|

ผู้ประกอบการเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพการผลิต ผลงาน มทร.ศรีวิชัย

79097983_644524796081232_3534160757736341504_n

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยฯ OTOP กลุ่มเครื่องแกง โครงการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ สกสว.กับ 8 มทร. ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนา OTOP โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเมืองลิกอร์และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ร้อยตรีพิชัย ชูสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการร้านค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการโรงแรม จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพการผลิตเครื่องแกง ของกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม จ.นครศรีธรรมราช โดยชุดวิจัยเครื่องแกงประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการ : อ.สาธิต บัวขาว โครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน และโครงการ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล มีพื้นที่วิจัย ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องแกง : พื้นที่ 4 โซน คือ เขา ป่า นา เล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มให้ความสนใจแก่งานวิจัยและกลุ่มเครื่องแกงเป็นอย่างมาก

79352563_644524266081285_8857949351658389504_n

78361668_644524579414587_8962909470380261376_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49802

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us