|

จิตอาสาพระราชทานร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” ณ เรือนจำกลางสงขลา – ทัณฑสถานหญิงสงขลา

6cc034bc51f0291f22fdf3552a845ee4_small

จิตอาสาพระราชทาน จ.สงขลา นับพันคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” ณ เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี

วันนี้ (11 ธ.ค. 62) ที่บริเวณเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ฯลฯ รวมทั้งทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี

a9f1161d10bc4e02cf917fa437936014_small

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

8eeadfff4432418ab027438d43856c29_small

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้รับการประสานจากคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเรือนจำ ทัณฑสถาน เป้าหมาย 25 แห่ง จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2562 , ครั้งที่ 2 ดำเนินการโดยสมัครใจ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 โดยให้ประสานจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านภายนอกเรือนจำ ทัณฑสถาน เป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับจังหวัดสงขลามีเป้าหมายจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา

419c97dd0715ba9ae2c39d9e27a0d7b8_small

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณ “ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” การเก็บขยะมูลฝอย , การตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ , การฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน บริเวณเรือนจำทัณฑสถาน , การทาสีกำแพงบริเวณเรือนจำ และทัณฑสถาน

bf9098a7e2dbd3d24b469a7efe0b858d_small

f93edf11a955a18ee94ed7d4c783bfe1_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49859

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us