|

มนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ จับมือ 5 สถาบันการศึกษาภาคใต้ ร่วมทำแผนพัฒนานักศึกษา – สร้างเครือข่าย

80242682_1053926914947208_5502360620986531840_n

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันทำแผนพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

เมื่อระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่าย ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดโครงการในครั้งนี้ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

78751481_485178148792884_8018757276535881728_n

สำหรับโครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่าย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณะกรรมการสโมสรและผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยเขตภาคใต้ ตลอดจนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่ดีให้กับนิสิต นักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติในอนาคต

79646489_730399070805467_1557780008284454912_n

ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวตลอดระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดกิจกรรมร่วมกันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ

78956214_523845718217762_5794903732713947136_n

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาและเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างนิสิตนักศึกษา การนำเสนอแผนกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน รวมทั้งกิจกรรมศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนภูเก็ต เป็นต้น

78943856_608788233192135_1771656151125983232_n

ทั้งนี้ โครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่าย ยังคงดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

78773020_813238759096517_2548982800057368576_n (1)

79952966_469815600404370_9118491684265525248_n

79420016_2475214472747271_5777204047933079552_n

79390104_2542032516031315_4622844111534161920_n

79365171_443978129574126_4208120149582020608_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=49874

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us