|

มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลัง เชฟรอน สร้างสรรค์ประติมากรรม ‘หนู-แมว’ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสงขลา

 

80614862_2707333126013569_3059934250145939456_o

มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลัง เชฟรอน สร้างสรรค์งานประติมากรรมและงานศิลปะ “หนู-แมว” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่

วานนี้ (26 ธ.ค. 62) ที่ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างประติมากรรมและงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (ถนนชลาทัศน์) โดยมีนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้ บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ผศ. อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา คณะผู้บริหารหน่วยงานราชการ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ภาคเอกชน ตลอดจนคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

80270815_2707332489346966_7683489346271313920_o

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองสองทะเล” ตัวเมืองโอบล้อมด้วยทะเลทั้งทางทิศตะวันออก คือ อ่าวไทย หรือทะเลหลวง และทิศตะวันตกคือ ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเมื่อกล่าวถึงทะเลของสงขลาที่เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ คงหนีไม่พ้น หาดสมิหลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและที่มีชื่อเสียงของจังหวัด จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลา แล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา สัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนคือรูปปั้นนางเงือกทอง และเกาะหนู เกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เคียงคู่กับหาดสมิหลาไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันการท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่สร้างรายได้เข้าประเทศเพราะประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทางจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัดและประเทศ

80211696_2707332706013611_8468193709635141632_o

ด้าน นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า เชฟรอนได้ดำเนินงานในสงขลามากว่า 4 ทศวรรษ จนนับได้ว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลัง โดยที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาผ่านโครงการต่างๆ รวมถึงการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา และได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันการสร้าง Landmark หรือจุด check in เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชฟรอนเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อดำเนินโครงการสร้างประติมากรรมและงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยได้เริ่มจัดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะและปรึกษาหารือกับนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ในช่วงต้นปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันออกแบบจุด Landmark ที่ไม่เพียงดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและสอดแทรกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดสงขลาให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ จึงเกิดเป็นประติมากรรมรูปปั้นหนูแมว

สำหรับในปี 2563 เชฟรอนและภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในจังหวัดสงขลาจะร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุตรหลานชาวสงขลา ภายใต้โครงการ “ลานแสงดาว” ต่อไป

80715524_2707332682680280_4036936737576976384_o

80740565_2707333256013556_1938139125152481280_o

80677766_2707333062680242_2473190710480732160_o

80542220_2707333516013530_6444727109163155456_o

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์-วิลาศิณี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 ธ.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=50567

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us