|

เชิญร่วมงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ‘The Big 4 D เปิด เปลี่ยน ปรับ รับโลกการตลาดยุคใหม่’ 7 ก.พ. นี้

southern day

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคใต้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “The Big 4 D เปิด เปลี่ยน ปรับ รับโลกการตลาดยุคใหม่” ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สมัครออนไลน์ เข้าร่วมงานวันนักการตลาดสัญจรภาคใต้ครั้งที่ 15 http://www.hu.ac.th/smd/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดวงฤดี อุทัยหอม โทร.08-9733-0695, ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์ โทร.08-6694-2471 และ สาขาวิชาการตลาด โทร.074-200300 ต่อ 611

southern day2

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=50905

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us