|

สงขลาประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

82102472_2735061259907422_1344330304155811840_o

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วานนี้ (8 ม.ค.63) ที่ ห้องประชุมคุ้มไทรงาม ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการการประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ในการเป็นศูนย์กลาง ในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

82602480_2735060776574137_4376593999864004608_o

จังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 21/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสงขลา ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสงขลา ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

82403123_2735061226574092_8238240743995473920_o

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรม รวมถึง เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ ผลการดำเนินงาน

82082041_2735060913240790_2384391411232407552_o

81865859_2735060789907469_3284660425269968896_o

81459264_2735060786574136_6575719509997387776_o

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว

ณัฏฐกร – วิลาศิณี / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

8 ม.ค. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=50909

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us