|

ชาวสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล ‘ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก’

IMG_1523

ชาวสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล “ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาขยะจากพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวิตของมนุษย์ และสัตว์

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 ที่บริเวณถนนคนเดิน เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ชาวสงขลา ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

IMG_1525

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกประเทศทั่วโลก โดยถุงพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ดังนั้นรัฐบาลรวมทั้งทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการลดปัญหาขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว แต่จะคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนาน ก่อมลพิษแม่น้ำ ลำคลอง บนบก และในทะเล กระทบต่อสัตว์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหลายๆ ชนิด ที่ต้องมาจบชีวิตลงเพราะการกินถุงพลาสติกเข้าไป นอกจากนี้ พลาสติกที่แตกตัวจนมีขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่า “ไมโครพลาสติก” ที่เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์อีกเช่นกัน จึงเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนได้มีการสื่อสารสร้างความตระหนักในการจัดการปัญหาพลาสติก รวมทั้งการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ (10 ม.ค. 63) ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดสงขลาทราบ และเตรียมพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้

IMG_1526

ด้าน นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัด “พิธีประกาศเจตนารมณ์ ชาวสงขลาร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ลดใช้ ถุงพลาสติก และรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก บริเวณถนนคนเดิน เทศบาลนครสงขลา ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาขยะจากพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”, กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ, กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในสวนสัตว์ และกิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

IMG_1521

โดยกิจกรรมฯ ในวันนี้ (10 ม.ค. 63) เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานโดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการลดพลาสติกในจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ผู้ประกอบการร้านค้าชมรมแม่บ้านมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานราชการในจังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนมาตรการลด และคัดแยกขยะหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ชาวสงขลา ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมจากเทศบาลนครสงขลา

IMG_1522

ขณะที่ นางสาวศิรินภา มาโคตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หนึ่งในผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดถนนคนเดิน กล่าวว่า ตนเองได้นำถุงผ้ามาจ่ายตลาดเป็นประจำ เนื่องจากเห็นว่าจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่การใช้ถุงผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก และสามารถใช้ได้นาน เป็นการช่วยลดขยะ รวมทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทางหนึ่งด้วย

IMG_1524

ทั้งนี้ หลังพิธีประกาศเจตนารมณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกถุงผ้าภายในบริเวณถนนคนเดิน เพื่อให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยได้ทราบ และช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 10 ม.ค. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51136

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us