|

สงขลาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลลำไพล อำเภอเทพา

f8f13bb8f3d2cbeb952b3409abe1cb8a

จังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลำไพล อำเภอเทพา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้าใจในการจัดสาธารณภัยเบื้องต้นที่เป็นรูปแบบ และมีระบบมาตรฐานเดียวกัน

วานนี้ (13 ม.ค. 63) นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ เทศบาลตำบลลำไพล โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้าใจในการจัดสาธารณภัยเบื้องต้นที่เป็นรูปแบบ และมีระบบมาตรฐานเดียวกัน ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

b39cf497b3b31d21b9df96372f3fdea3

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลทุกแห่ง โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน ขอบเขตวิชาประกอบด้วย 14 วิชา 27 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยาย จำนวน 8 วิชา ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติ จำนวน 6 วิชาระยะเวลา 15 ชั่วโมง โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมให้ครบทุกแห่งภายในเดือนกรกฎาคม 2563 บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี

e5250bc79f7c5428d57d1cb40d837707

40669ae9fc188815dc7d322281de9554

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51177

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us