|

สโมสรนิสิตมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ จับมือ 7 มหาวิทยาลัยภาคใต้ เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 21

11 (1)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ ห้องประชุมสัมมนา 4 (13210 – 13211) สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ –วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ในนามตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำนิสิตนักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม

222

การแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ –วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างนิสิตนักศึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมมือระหว่างสถาบัน ซึ่งการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ –วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

33

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51185

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us