|

ม.ทักษิณ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563

82315405_777187486098090_3131636835072081920_n

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand-Driven Research & Innovation)” วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมากยังนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และนิสิต ร่วมส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยมีกำหนดปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/index.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรานี ซุ่นเซ่ง โทร. 081-5407304 หรือ 074-609600 กด 7254 หรือ 074-609655

TSUConference2020

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51194

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us