|

หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ‘จิบน้ำชาหัวเช้า เล่าเรื่องเมืองสงขลา’

83365231_1151629815039822_7234680334879555584_n

หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “จิบน้ำชาหัวเช้า เล่าเรื่องเมืองสงขลา” Songkhla Sport City เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อราชการ สู่การพัฒนาพื้นที่ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสงขลาอย่างยั่งยืน

ช่วงเช้าวันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง และนายนฤทธิ์ มงคงศรี ร่วมพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อราชการในกิจกรรม “เสวนายามเช้า” โดยมี หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “จิบน้ำชาหัวเช้า เล่าเรื่องเมืองสงขลา” Songkhla Sport City ในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดี กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการนำเสนอ VTR แนะนำหน่วยงานเจ้าภาพ, VTR “เล่าเรื่อง เมืองสงขลา”, การออกกำลังกาย นำโดยเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัด และอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอ สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

82072470_2426305334287677_3971374667393925120_n

สำหรับการจัดกิจกรรม”เสวนายามเช้า” ทางจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือและการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการการประสานงาน หรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัดและภารกิจต่างๆ สู่การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตพี่น้องประชาชนชาวสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การอยู่ดีมีสุขต่อไป

83020004_1009680676068511_5050415450245038080_n

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองทุกแห่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เช่นเดียวกัน

82221765_488335225207301_1983693489619075072_n

82138538_2604503442964447_3997939890523209728_n

83323513_806348816505529_38478165328265216_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51250

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us