|

สสก. 5 สงขลา แจ้งเตือนเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง

82334698_2467623710170572_5875574591606226944_n

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ในปี 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะฝนแล้งเร็วและยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน และมีแนวโน้มว่าในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ในหลายพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 1 – 2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติระเหยเร็วขึ้นด้วย ถึงแม้ในส่วนของภาคใต้ยังไม่มีจังหวัดใดประกาศภัยแล้งและสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง แต่ขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง เพราะหากน้ำไม่พอเพียงสำหรับการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของไม้ผล จะทำให้เกิดอาการใบเหลือง ผลหลุดร่วง หรือผลมีขนาดเล็กรูปร่างบิดเบี้ยว และหากขาดน้ำอย่างรุนแรงอาจทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายได้

82017843_2625038124284195_4978765796495851520_n

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนที่สำคัญ มีเนื้อที่ปลูกทั้งสิ้น 1,002,587 ไร่ แยกเป็น ทุเรียน 503,513 ไร่ มังคุด 239,982 ไร่ เงาะ 84,176 ไร่ และลองกอง 174,916 ไร่ มีเนื้อที่ให้ผล 869,276 ไร่ ปี 2562 มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 800,598 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า สามหมื่นสี่พันล้านบาท จึงขอเน้นย้ำเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง ดังนี้ 1. เตรียมเก็บน้ำสำรอง หากมีบ่อพักน้ำควรปรับปรุงให้สามารถเก็บน้ำได้ และสูบน้ำสำรองไว้เสมอ 2 .กรณีต้นไม้เล็ก ควรใช้วัสดุช่วยพลางแสงเพื่อลดอุณหภูมิและการคายน้ำ 3. ให้น้ำครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยขึ้น และเลือกใช้วิธการที่ประหยัดน้ำและต้นไม้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เช่น ระบบน้ำหยด หรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็ก หรือปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นเวลากลางคืนลดการสูญเสียน้ำ 4. กรณีมีวัชพืชในแปลงปลูกจำนวนมาก ควรใช้วิธีการตัดแทนการไถพรวน เพราะนอกจากส่งผลกระทบต่อรากพืชแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียความชื้นในดินด้วย 5. ใช้วัสดุคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น โดยใช้เศษซากพืชคลุมให้ทั่วรัศมีทรงพุ่ม เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินและลดอัตราการระเหยของน้ำรวมทั้งเศษซากพืชยังสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ด้วย 6. กรณีที่ไม้ผลอยู่ในระหว่างการติดผล หากขาดน้ำรุนแรงต้องตัดแต่งผลทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้

82357385_819595815182520_7345188988707143680_n

82443369_824830784629651_6086943053367476224_n

82544662_668933090593315_6909668374200975360_n

82943773_478594502845875_4546690772258258944_n

82283148_588403775045123_4507306433255047168_n

82332718_467131347562734_7026979642045104128_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51272

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us