|

มท.2 ปล่อยแถวป้องกันภัยแล้ง 5 จ. ใต้ตอนล่าง

81854015_626658494803542_8992421857118388224_n

“นิพนธ์” เดินหน้าติดตามภัยแล้งในพื้นที่ 5 จชต. พร้อมมอบนโยบาย เร่งกำชับทุกหน่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ก่อนทำการเปิดศูนย์เฉพาะกิจ สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัย และเยี่ยมชมนิทรรศการภัยแล้ง

วันนี้ (16 ม.ค. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบาย และเปิดกิจกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563 ณ อาคารประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสา ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม ผอ.ศูนย์ ปภ.12 สงขลา รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของ ปภ.เขต 12 สงขลา และรับฟังการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งจากรองผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนใต้

82112655_2638292693163383_1176936861487071232_n

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อประเมินติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระตุ้นภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรวมทั้งทราบถึงขั้นตอนการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ภายหลังการมอบนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา พร้อมปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำระยะไกล และเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 4 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12

82891162_811280812678933_8318748909526581248_n

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจที่จะมาประชุมในเรื่องของการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งข้อมูลจากการคาดหมายปริมาณน้ำฝนในช่วง 4 – 5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จะมีปริมาณน้ำโดยรวมต่ำกว่าค่าปรกติ หลายรายที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค รวมถึงความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จึงได้จัดการประชุมในวันนี้ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหา และเตรียมการในการวางแผนว่า จากนี้ไปตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม จะเป็นต้นฤดูฝนแรก เราจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงถือโอกาสนี้ได้นำเรียนกับทุกจังหวัดในพื้นที่

82525804_1286672734875961_2598554938925645824_n

82541264_607889640029580_5101012175036612608_n

82834024_603610760415704_5853251902812192768_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51303

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us