|

มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ เดินหน้าหนุนการศึกษา มอบทุนแก่ นร. – นศ. องค์กรภาครัฐ – เอกชน – บุตรพนักงาน กว่า 6 แสนบาท

DSCF6169

มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เงินบริจาคแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และมอบทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน ประจำปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 632,000 บาท เดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ หวังเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 63 ที่ บริษัท ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา มอบเงินบริจาคแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และมอบทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน ประจำปี 2563 โดยมี นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต. และภรรยา พร้อมด้วย นายสิทธิโชค ปิติเจริญกิจ รองประธานมูลนิธิกรรมการมูลนิธิฯ ทีมผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทชูเกียรติยนต์ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมงานป็นจำนวนมาก

DSCF6170

สำหรับการมอบทุนการศึกษานี้ เนื่องจากคุณชูเกียรติ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อเยาวชนของชาติมาโดยตลอด ทางมูลนิธิฯ จึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่างๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดสงขลา เป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดมา หวังจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา มีอนาคตที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีวิชา เป็นเสมือนทรัพย์สิน ที่อยู่กับตัวตลอดชีวิต ผู้มีวิชาความรู้ จะได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจงตระหนักว่าเป็นผู้โชคดี ที่มีโอกาสได้สานฝัน ไปสู่อนาคตที่ปรารถนา ซึ่งขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรอย่างแน่วแน่ แต่ก็มีข้อเตือนใจว่า เมื่อเป็นผู้มีความรู้ดีแล้ว ต้องเป็นคนดีด้วย คือคิดดี พูดดี และทำดี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาความเฉลียวฉลาดไปเอาเปรียบผู้อื่น เพราะสังคมจะอยู่ไม่ได้ ต้องฝึกฝนตนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

DSCF6165

โดย มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 154 ทุน เงินบริจาคสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนรวม จำนวน 7 แห่ง และทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน จำนวน 49 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 632,000 บาท ได้แก่ 1. มูลนิธิตระกูลโล้ว เป็นเงิน 10,000 บาท 2. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เป็นเงิน 10,000 บาท 3. หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ เป็นเงิน 10,000 บาท 4. ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เป็นเงิน 10,000 บาท 5. ร.ร.โสตศึกษา จ.สงขลา (คอหงส์) เป็นเงิน 10,000 บาท 6. ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จ.สงขลา เป็นเงิน 10,000 บาท 7. โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นเงิน 30,000 บาท รวมเงินบริจาค เป็นเงิน 90,000 บาท

DSCF6164

ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสงขลา ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 1. ร.ร.บ้านควนเนียง จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 2. ร.ร.บ้านโคกเมา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 3. ร.ร.สรรเสริญอิสลาม จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 4. ร.ร.บ้านหนองนายขุ้ย จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 5. ร.ร.วัดทุ่งหวังใน จำนวน 4 ทุนๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 6. ร.ร.บ้านห้วยโอน จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 7. ร.ร.ชุมชนบ้านด่าน จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 8. ร.ร.บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 9. ร.ร.บุสตานุดีน จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 10. ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 4 ทุนๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 11. ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 12. ร.ร.เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 13. ร.ร.วัดคลองแห 2500 จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 14. ร.ร.บ้านบางแฟบจำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 112,000 บาท

DSCF6132

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ 15. ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 19,500 บาท ระดับมัธยมต้น จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย จำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 16. ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 7,500 บาท ระดับมัธยมต้น จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท 17. ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 19,500 บาท ระดับมัธยมต้น           จำนวน 3 ทุนๆ ละ2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย จำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 18. ร.ร.บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก   จำนวน 7 ทุนเป็นเงิน 19,500 บาท ระดับมัธยมต้น จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย จำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 19. ร.ร.ธรรมโฆสิต ระดับมัธยมต้นจำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาทเป็นเงิน 7,500 บาท 20. ร.ร.หาดใหญ่พิทยาคมจำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 19,500 บาท ระดับมัธยมต้น จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย จำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 21. ร.ร.จะนะชนูปถัมภ์ จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 19,500 บาท ระดับมัธยมต้นจำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลายจำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 22. ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 19,500 บาท ระดับมัธยมต้นจำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย จำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 23. ร.ร.หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยาจำนวน 7 ทุนเป็นเงิน 19,500 บาท ระดับมัธยมต้นจำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลายจำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 24. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ระดับมัธยมต้นจำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาทเป็นเงิน 7,500 บาท 25. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 26. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาทเป็นเงิน 12,000 บาท 27. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 28. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 29. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 30. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 31. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท คณะวิทยาการจัดการจำนวน 3 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 32. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาทเป็นเงิน 20,000 บาท 33. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลาจำนวน 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาทเป็นเงิน 20,000 บาท

DSCF6127

และทุนสำหรับบุตรพนักงาน บจก.ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) สาขาหาดใหญ่ จำนวน 29 ทุนเป็นเงิน 72,000 บาท ระดับประถม จำนวน 20 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมต้น จำนวน 2 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย จำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับ ป.ตรี จำนวน 3 ทุนๆ ละ 5,000 บาท บุตรพนักงานบจก.ชูเกียรติออโต้เทค (1995) สาขานครศรีธรรมราชจำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 26,500 บาท ระดับประถม จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมต้น จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย จำนวน 1 ทุกๆ ละ 3,000 บาท ระดับ ป.ตรี จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท บุตรพนักงานบจก.มิตซูชูเกียรติ สาขานครศรีธรรมราช จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 20,500 บาท ระดับประถม จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมต้น จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมปลาย จำนวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมทุนการศึกษา จำนวนทุนทั้งหมด 203 ทุน เป็นเงิน 632,000 บาท รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 632,000 บาท

DSCF6134

DSCF6141

DSCF6148

DSCF6149

DSCF6150

DSCF6154

DSCF6157

DSCF6161

DSCF6162

DSCF6140

DSCF6128

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51471

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us