|

กงศุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

1 (1)

ผศ.ดร.ยุทธยา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.องอาจ อินทรสังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สมคิด ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Samsu Rizal กงศุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ ในส่วนของสาขาพืชศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์ ในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องทดลอง งานฟาร์มแผนกสัตว์ปีก และแผนกโคเนื้อ ณ มทร.วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

2 (1)

3 (1)

6

89

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51534

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us