|

ม.ทักษิณ ผนึกกำลัง พันธมิตร จัดเทศกาลวัฒนธรรมจีน ‘Chinese Culture Festival 2020’ สานสัมพันธ์วัฒนธรรม 2 แผ่นดิน

IMG_1506

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน “Chinese Culture Festival 2020” สานสัมพันธ์วัฒนธรรม 2 แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน”Chinese Culture Festival 2020” ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน “Chinese Culture Festival 2020” เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง สถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดสงขลา และสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตจากคณะต่างๆ และบุคลากร ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองที่กว้างยิ่งขึ้น ทั้งยังจะได้นำความรู้และทักษะสากลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

IMG_1507

สำหรับช่วงพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน “Chinese Culture Festival 2020” อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้อํานวยการสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และผู้แทนจากสถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดสงขลาร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน

IMG_1660

ผู้อํานวยการสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง เฉินเหวิน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่า สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง โดยอาจารย์ของสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ แห่งนี้ เพื่อร่วมมือในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีนสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2006 ภายใต้การนําของสํานักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฉงชิ่งกับเทศบาลเมืองเบตง – ด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือด้านการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นสถาบันขงจื้อหนึ่งใน 16 แห่ง ที่ก่อตั้งในประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยฉงชิงกับเทศบาลเมืองเบตง เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในกิจกรรม

IMG_1665

สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมหลากหลายคณะวิชาที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่งของประเทศไทย ไม่เพียงมีอุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม มีระบบ การเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย และหลายระดับชั้น หรือมีอาณาบริเวณที่สวยงามเท่านั้น ยังมีทีมงานผู้บริหารและ คณาจารย์ที่ยอดเยี่ยมมากๆ ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมาโดยตลอด ในปี ค.ศ. 2015 ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิชัย ชำนิ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และได้รับการต้อนรับจากผู้นํา ของมหาวิทยาลัยฉงซึ่งเป็นอย่างดี ได้สร้างความสัมพันธ์ในความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและแน่นอน

IMG_1688

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ได้มีความร่วมมือกัน มาแล้ว 5 ปี ซึ่งได้ขยายความร่วมมืออย่างถึงแก่นแท้ในหลายๆ ด้าน ร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ในการจัดการอบรมนักศึกษาระยะสั้น ร่วมมือในการโอนถ่ายหน่วยกิตระหว่างกันและกันของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นต้น ได้มีความร่วมมือกับสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตงอย่างกว้างขวาง สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตงไม่เพียงแต่ได้ คัดเลือกและส่งอาจารย์ที่สอนภาษาจีนที่ยอดเยี่ยมของทางสถาบันไปสอนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น ยังได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณในการจัดคณะ นักศึกษาไปเยือนประเทศจีน จัดงานวัฒนธรรมจีนสัญจร มอบทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในประเทศจีน และจัดงานสัมมนา ศึกษานโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นต้น จากความร่วมมือดังกล่าว ทําให้สถาบันสามแห่งได้รับประโยชน์ร่วมกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทําให้นักศึกษาของไทยได้รับรู้และเข้าใจประเทศจีนรอบด้านยิ่งขึ้น ยกระดับความรู้ภาษาจีนให้สูงขึ้น มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ ด้วยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและการค้าที่โตเป็นระดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งยังมีมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนที่มีอายุร่วมหลายพันปี ภาษาจีนจึงกลายเป็นประสิทธิภาพในความสามารถอีกด้านหนึ่งของอนาคต ประเทศ ไทยกับประเทศจีนเป็นมิตรและมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ในฐานะที่ เป็นสะพานเชื่อมของการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ พวกเรายินดีที่จะเปิด และขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะทักษิณอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสะพานแห่งมิตรภาพและความร่วมมือของ ทั้งสองประเทศ  วันนี้ ในการจัดงานกิจกรรมวัฒนธรรมจีนสัญจร ที่มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นครั้งที่สองของสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือ ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยทักษิณได้กําหนดให้มีการจัดงานกิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมจีน ในวันพิเศษทําให้เป็น กิจกรรมเทศกาวัฒนธรรมจีนกลายเป็นกิจกรรมของทั้งมหาวิทยาลัย

ผู้อํานวยการสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง เฉินเหวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ทั้ง 2 สถาบันมีความร่วมมือกันมา มีนิสิตและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานมากกว่า 200 คน ไม่เพียงแต่ได้นําเสนอสิ่งที่มีคุณค่าและสําคัญของจีนมาแสดงเท่านั้น ในการจัดแสดงนิทรรศการเป็นจํานวน 8 บูธ และนิทรรศการเฉพาะพิเศษอีกหนึ่งนิทรรศการด้วย ยกตัวอย่างเช่น การแสดงดนตรีจีนพื้นเมือง  ศิลปะการชงชาจีน การแพทย์แผนจีน การเขียนพู่กันจีน อาหารประเพณต่างๆ ในเทศกาลตรุษจีน และการแนะนำทุนการศึกษาต่อในประเทศจีน ขอขอบพระคุณกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดสงขลาเป็นพิเศษ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการผลงานภาพถ่าย ในกิจกรรมวัฒนธรรมจีนครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงความงดงามในดินแดนมังกร นํามาซึ่งวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม เพิ่มสีสันให้กับกิจกรรมในวันนี้อย่างยิ่ง และเนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ขออวยพรให้หัวหน้าหน่วยงาน ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน คณาจารย์ และนิสิตทุกคน สุขสันต์ในปีชวด ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง การศึกษาก้าวหน้า และสมความปรารถนาทุกประการ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51640

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us