|

ศอ.บต. ผนึก มาเลเซีย หนุนการพัฒนาด่านชายแดน 9 แห่ง ยกระดับมูลค่าการส่งออก – นำเข้า

IMG_2788

ศอ.บต. ผนึกความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย หนุนการพัฒนาด่านชายแดนทั้ง 9 แห่ง หวังยกระดับมูลค่าการส่งออก – นำเข้า ให้สอดรับการพัฒนาเมืองต้นแบบในอนาคต

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอแนวทางการบริหารจัดการด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย ทั้ง 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และต่อมาสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเสนอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/63 เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอในข้างต้น

IMG_2781

โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 63 ที่ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือและประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการด่านศุลกากรชายแดน ไทย – มาเลเซีย ทั้ง 9 แห่ง  โดยมี นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. รวมถึงผู้แทนจากด่านชายแดนจังหวัดนราธิวาส อาทิ ด่านสุไหงโกลก ด่านตากใบ และด่านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง และผู้แทนเจ้าหน้าที่ด่านชายแดนประเทศมาเลเซีย อาทิ ด่านบูกิตบูหงา ด่านรันเตาปันยัง และเปิงกาลันกุโบร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

IMG_2784

โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวระหว่างการหารือว่า รัฐบาลของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด่านชายแดนทั้ง 9 แห่งอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังให้พลิกฟื้นสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งด่านในจังหวัดนราธิวาสต้องเร่งผลักดันเพื่อเสริมการพัฒนาให้สอดรับกับโครงการเมืองต้นแบบฯ โดยด่านโกลกจะเร่งพัฒนาเพื่อให้มีความพร้อมในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ในขณะที่ด่านบูเก๊ะตาจะผลักดันให้แล้วเสร็จเพื่อสามารถเชื่อมโยงขนส่งและการค้าขายสินค้าระหว่างชายแดนทั้งสองฝั่ง และด่านตากใบจะต้องปรับเพื่อให้มีความพร้อมของแพขนส่งสินค้าและอาหารทะเล โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสองประเทศเพื่อหารือร่วมกัน เชื่อว่าในอนาคตจะได้มีการนำข้อเสนอครั้งนี้ไปปรับใช้ในการบริหารงานและนำมาสู่ความร่วมมือที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น

IMG_2782

ทั้งนี้ จากการประชุมได้มีข้อเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการเพื่อเปิดด่านตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ได้มีการเน้นย้ำถึงมาตรการในการควบคุมการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ผิดกฎหมายด้วย

IMG_2783

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาเลเซีย เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ ศอ.บต. กำลังผลักดันพร้อมเร่งดำเนินการให้มีการพัฒนาด่านชายแดนทั้ง 9 แห่งของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงด่านตอนเหนือของมาเลเซียรองรับการต่อยอดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

IMG_2785

IMG_2786

IMG_2787

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52067

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us