|

จ.สงขลา จับมือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงาน ‘ไทยช่วยไทย ใช้-ชิม-ช้อป โอทอปภาคใต้’

84669745_517766542454200_3929552775536443392_n

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและรายได้แก่ชุมชนในภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จับมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าว“ไทยช่วยไทย ใช้-ชิม-ช้อป โอทอปภาคใต้” ขึ้น ที่ บริเวณลานเวทีสุขภาพ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

84560963_768438136981752_5628985452397592576_n

โดยภายในงานมีการนำร้าน OTOP บางส่วนมาเปิดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ จะเริ่มขายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม  2563 โดยแบ่งพื้นที่การจัดออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 : บริเวณหน้าคลินิกตา และคลินิกหู คอ จมูก เก่า ซึ่งเป็นตำแหน่งกลางโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง จะจัดเป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของแห้ง ของฝาก และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จำนวน 16 ร้าน โซนที่ 2 : บริเวณพื้นที่ว่างข้างอาคารศรีเวชวัฒน์ จัดเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหาร และสินค้าบริโภคจำนวน 3 – 4 ร้าน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลิ่นของอาหารไปรบกวนผู้ป่วยและคำนึงถึงความสะอาดของพื้นที่

84077761_201464367707636_454726054691471360_n

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีผู้มารับบริการประมาณ 10,000 คนต่อวัน หากมีการจัดพื้นที่เพื่อจัดงาน OTOP ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ผลิตสินค้าจะมีมีพื้นที่ในการจำหน่าย กลุ่มที่ 2 คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติที่มาโรงพยาบาลได้เลือก ใช้-ชิม-ช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจและในช่วงที่จะเกิดภัยแล้งตามทิศทางของรัฐบาล

84268892_1107060699629953_3355366371625009152_n

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ใคร่ขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่มอบโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ใช้พื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า คณะทำงานฯ ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพ แบรนด์ OTOP จากสงขลาและในภูมิภาค ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายรายได้ ถึงเศรษฐกิจชุมชน คนฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อสร้างพัฒนากลไกการทำงานของเครือข่ายเชิงรุกกระจายทุกพื้นที่ กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้ OTOP รุ่นใหม่ ได้มุ่งหน้าพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากลได้ในที่สุด ภายในงานผู้ประกอบการจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์ สินค้าหลากหลาย อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึกของตกแต่ง เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารชวนชิม ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ OTOP สินค้า OTOP สงขลา โดยมีสินค้ามากกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการมีมากกว่า 1,000 ราย เข้าร่วมงาน

84337681_585702165341977_801642911220367360_n

84416511_219709302411032_3825836178695782400_n

84593046_636718010417685_7142162160888578048_n

84651094_175425340459745_7179712067820060672_n

84741532_179174153341370_1947231519378505728_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52096

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us