|

ม.ทักษิณ ร่วม เครือข่ายด้านจราจร อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

83556008_636319457116876_6286639284371849216_nม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายด้านจราจร จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ กระตุ้นรู้กฎหมายจราจร เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 450 คน

81619558_124180025577770_1364399943300677632_n

สำหรับโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่จะใช้ยานพาหนะได้มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยานพาหนะที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 ช่วง ในช่วงแรกได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดสงขลา คือนายอรรณพ จันทะมณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ให้ความรู้ในหัวข้อ “การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ” ช่วงที่ 2 อบรมหัวข้อ “กฎหมายจราจรกับการใช้รถใช้ถนน” วิทยากร เจ้าพนักงานจราจรตำรวจภูธรเมืองสงขลา –และช่วงที่ 3 อบรมหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน” ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจกู้ภัยเมืองสงขลา

84694115_501136117451487_2244919593904635904_n

ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับความสูญเสียจากอุบัติภัยด้านการจราจรจำนวนมาก มีการเปิดเผยข้อมูลจากเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Thai RSC) รายงานข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสมปี 2563  พบว่า สถิติอุบัติเหตุบนถนนสะสมทั่วประเทศ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1,729 ราย บาดเจ็บ จำนวน 112,450 ราย  รวมทั้งสิ้น 114,179 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุด้านการจราจร นิสิตที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ นอกจากได้รับความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถแล้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรเมืองสงขลา และศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจกู้ภัยเมืองสงขลา มุ่งสร้างความตระหนักการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับขี่ยวดยานด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

84708729_213858203127968_8484157999995158528_n

84626087_2403334106663633_5191446241917009920_n

83704009_552781715327600_4364106489825067008_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52108

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us