|

สคร.12 สงขลา แนะ ฉลองวาเลนไทน์ ปลอดภัย ใช้ถุงยางให้เป็นเรื่องปกติ

Untitled-1 copy

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 พบว่า สถานการณ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และในปี 2562 พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญ ได้แก่ หนองใน ซิฟลิส หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง สูงขึ้น ซึ่งอัตราป่วยในทุกกลุ่มอายุเท่ากับ 33.9 ต่อประชากรแสนคน โรคที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดได้แก่ หนองใน รองลงมาได้แก่ ซิฟิลิส และกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วย ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญสูงสุด ถึง 124.6 ต่อประชากรแสนคน

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 12 จากรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ตั้งแต่ ปี 2551 – 2560 พบว่า อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

สำหรับในปีนี้ กรมควบคุมโรค ได้รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์ โดยเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ตลอดจนส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ตามแนวคิด “SEX รอบคอบตอบ OK : เรื่องเท่ๆ กับรักของเรา”

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา copy

โดยมีประเด็นการสื่อสารที่สำคัญ คือ “Say No ให้เป็น Say Yes ให้ถูก” การรู้จักปฏิเสธที่จะมี เพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตอบรับการมีเพศสัมพันธ์เมื่อคู่รักมีการใช้ถุงยางอนามัยและต้องใส่อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดย ไม่พร้อม, “Start Condom Safe Your SEX” ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังเป็นการรับผิดชอบต่อเราและคู่รัก และ “รักต่อ โรคไม่ต่อ ต้องคิดป้องกัน” ทุกคนสามารถมีรักต่อได้ โดยที่ไม่ติดโรค ถ้าหากทุกคนรู้จักป้องกัน

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีที่ดีที่สุด คือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อคู่รักและตัวเราเองให้ปลอดภัยจากโรค และในวันวาเลนไทน์ปีนี้ สคร.12 สงขลา โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 หาดใหญ่ ได้สนับสนุนป้ายไวนิลวันรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี แก่สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 12 เพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และทาง Facebook Fanpage: กองโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/odpc12/news.php?news=11471&deptcode=odpc1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52395

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us