|

สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

51516f21b45074ff587e13c90460d696_small

วานนี้ (12 ก.พ. 63) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดสงขลา (GI) โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลา รวมทั้งบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยมติที่ประชุมให้สินค้าที่จะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลา 3 ชนิด ประกอบด้วย มะม่วงเบาสิงหนคร ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา และใยตาลคาบสมุทรสทิงพระ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52400

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us