|

นิสิต HRM ม.ทักษิณ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

00000

นิสิต HRM ม.ทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ “การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่การโค้ชมืออาชีพ (ต้นกล้า HR) ครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย นายกฤศ กำเนิดติณห์กุลธร นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หัวข้อ “การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร” ในครั้งนี้

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร ทองขะโชค อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และ อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ เป็นที่ปรึกษา

11111

84157733_2580290832099456_7375418823962263552_o

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52420

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us