|

ม.อ. เปิดมหกรรมงานวิจัย PSU Research Expo 2020 ดึง 7 พีเอ็มยู ร่วมเวทีเสวนาเตรียมความพร้อมขอทุนวิจัย

C093DA68-12B8-4823-9235-0BAB915FEF70-41521-000001C4C3B6F3E0

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงานมหกรรมงานวิจัย PSU Research Expo 2020 เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย แนวทางงานวิจัย การสร้างกลุ่มการวิจัยแบบบูรณาการ ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ พร้อมดึง 7 พีเอ็มยู ร่วมเวทีเสวนาเตรียมความพร้อมขอทุนวิจัย

วันนี้ (14 ก.พ. 63) ที่ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัย PSU Research Expo 2020 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ตลอดจน คณะวิทยากร คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

D9A1D7AB-ECB0-4756-8823-FF465B9C2AFD-41521-000001C4BB1965CC

โดยการจัดงาน PSU Research Expo ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับประเด็นที่น่าสนใจของการเสวนาพิเศษเรื่อง “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” จาก 7 หน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และอีก 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน.ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นอกจากนั้นยังมีการประชุมกลุ่มย่อยตามแพลทฟอร์มที่สำคัญของประเทศทั้ง 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน และ 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยกว่า 50 ผลงาน เรียกได้ว่ามางานเดียวได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการวิจัยแบบครบวงจรเลยทีเดียว

7FB88CCB-0452-40C6-A6CD-9BC30BFA2C29-41521-000001C4A85B299A

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกของ ม.อ. ที่ได้มีโอกาสรวมพลคนวิจัยมาอยู่ในงานเดียวกัน ทั้งแหล่งทุนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการขอรับทุนและแนวทางงานวิจัยที่จะรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักๆ คือ อยากเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักวิจัยกับแหล่งทุน ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงใหม่ คือ อว. แน่นอนว่าแนวนโยบายของการขับเคลื่อนงานวิจัยมีการปรับเปลี่ยน

EEB91707-AA4D-4E24-8A78-E6E6980E7DB3-41521-000001C4CB795FBA

C5A62B85-911F-42B5-AA02-E09FB78CC247-41521-000001C4B086067C

389EAE18-FBAB-4825-B319-580912A51C08-41521-000001C4D866803D

51B4358A-1FFD-4030-891D-20ADDB7496F4-41521-000001C4DB1AF974

23EDBFCC-3D4B-480C-BFCB-2A4D05231332-41521-000001C4ADB7440A

1FF29CAD-B84C-4C32-AF47-B8C60482D5BB-41521-000001C4B5E41B8C

IMG_3031

IMG_3030

IMG_3027

IMG_3025

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52426

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us