|

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น

85204531_197728604617232_7670895827849576448_n

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น เจ้าตัวเผยสุดภูมิใจ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น” จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) มอบโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

84707900_606468253258057_3093771394073231360_n

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้โล่รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก สพบท. แต่สิ่งที่ดีใจยิ่งกว่าโล่รางวัลที่ได้รับ คือการมีโอกาสได้เป็นอาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา และมีโอกาสได้ปฏิบัติงานในหน้าที่สอนนักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และ ปริญญาโท บริหารการศึกษา รวมทั้งการมีโอกาสได้ทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา ตลอดจนการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดสู่ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู นี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลและทำให้ได้มาซึ่งโล่รางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

85103669_200645834463655_7753352323690135552_n

“ผมขอยกคุณงามความดีทั้งหมดนี้ให้แก่พ่อ แม่ ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณพี่ เพื่อน น้อง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่าน โดยเฉพาะ นักศึกษา You are my teachers คุณคือครูของผม ผมมักจะใช้ประโยคนี้และบอกนักศึกษาเสมอว่า พวกเราทุกคนคือครูของผม เพราะสิ่งที่พวกเราทุกคนแสดงออก หรือกระทำ เป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องนำมาปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอน ปรับปรุงการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูและอาจารย์ ให้เป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ กล่าว

85098854_635212280577086_5779656280985567232_n

86289943_1044771589228704_9008910902287663104_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52732

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us