|

นศ. อาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เรียนรู้สู่สถานการณ์ – ปฏิบัติจริง

86742749_490036501911068_114259629155811328_n

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นรินทร์ภพ ช่วยการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อังคณาวรรณ สืบประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชาสู่สถานการณ์และการปฏิบัติจริง ณ โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีทีมสหวิชาชีพได้แก่ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และนำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาในด้านเวชศาสตร์ชุมชนและการดูแลทางด้านโภชนาการของผู้ป่วย

86969913_528469181407521_1308891515384233984_n

87016912_2323148384643503_3887425958180814848_n

87018924_1052275455146602_3924431744295501824_n

87021304_124763502270834_18107513400459264_n

87338620_616898965709723_5894863143703674880_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52740

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us