|

สมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จชต. เตรียมจัด ‘โครงการสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู’

87065696_2823875447692669_8347289126122291200_o

สมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเตรียมจัด “โครงการสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู” (5 จังหวัดชายแดนใต้)

วานนี้ (20 ก.พ. 63) ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายกันติพจน์ สิริภัคดิสกุล กรรมการที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู” (5 จังหวัดชายแดนใต้) พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.สงขลา นายคงพันธ์ เชิดบำรุง นายกสมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ นายวรยุทธ คุณยาเฮน สมาคมเยาวชน จังหวัดสงขลา และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เข้าร่วม

87179187_2823874674359413_6306840723178127360_o

นายกันติพจน์ สิริภัคดิสกุล กล่าวว่า สมาคมการพัฒนาเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีหลักร่วมสนับสนุนโครงการระดับพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และที่ปรึกษารัฐมนต์ช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช) ได้ร่วมแถลงข่าว โครงการสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู (จังหวัดชายแดนใต้) ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนแนวทางความร่วมมือของภาคีที่จะเข้าร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาเด็กและเขาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) โดยโครงการนี้ มีกิจกรรมระยะยาวตลอดทั้ง 2563

86731992_2823874864359394_6551915637306818560_o

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดประกวดนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ชายแดนใต้ (สื่อสร้างสรรค์ก็สำหรับเด็กและเยาวชนชายแดนใต้) อันประกอบด้วยสื่อประเภทหนังสั้นหรือคลิป ภาพวาด โปสเตอร์ วีดีโอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว หรือวัฒนธรรม สะท้อนสังคมคนเด็กและเยาวชน จำนวน 24 รางวัล เป็นเงิน จำนวนรวม 300,000 บาท, จัดทำเพจ “สื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู จังหวัดชายแดนใต้”, รายการทีวี “ช่องเคเบิลสงขลา”, ค่ายพลังสื่อสร้างสรรค์หัวใจสีชมพู จำนวน 56 พื้นที่ (56 อำเภอในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้), มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ชายแดนใต้, เวทีสมัชชาสื่อสร้างสรรค์

87155723_2823874724359408_3133700519613169664_o

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และร่วมบูรณาการกิจกรรมกับประชาชนทั่วไป กลุ่มองค์กรที่ทำงานค้นสื่อทั้งภาครัฐ และอกชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน และเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือ การผลิต การสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงสื่อน้ำดีในพื้นที่ชายแดนใต้

86498751_2823874884359392_7348729880005050368_o

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52772

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us