|

สงขลาขับเคลื่อนพัฒนาสู่ไมซ์ซิตี้ พร้อมยกระดับเป็นศูนย์กลางจัดงานไมซ์นานาชาติ

86860294_2825719684174912_1852054069141569536_o

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ พร้อมยกระดับให้สงขลาเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์นานาชาติ

วันนี้ (21 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารวมถึงสมาคมการค้า ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมไมซ์ซิตี้ของจังหวัดสงขลาไปสู่การจัดงานระดับนานาชาติและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

87021726_2825719704174910_4976578515680886784_o

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เป้าหมายในการส่งเสริมให้จังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ คือการยกระดับให้สงขลาเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์นานาชาติ ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ มีปัจจัยแวดล้อมต่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ทั้งในด้านขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปผลิตอาหารทะเลมากที่สุดในภาคใต้ มี 2 ศูนย์ประชุมแสดงสินค้ามาตรฐานระดับสากลใหญ่ที่สุดในภาคใต้

86810833_2825719930841554_6058638394253115392_o

อีกทั้ง มีสนามกีฬาใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทยและอันดับ 2 ของโลกที่มีภูมิทัศน์ติดกับทะเล มีสนามบินนานาชาติใหญ่สุดในภาคใต้ การผลักดันสงขลาเมืองเก่าที่กำลังเข้าสู่กระบวนการรับรอง UNECO OF OLD TOWN แห่งใหม่ของโลก การจัดงานเกษตรภาคใต้ อีเว้นท์ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคและการจัดมหกรรมยางพารา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในด้านศูนย์ราชการระดับภูมิภาค ศูนย์รวมการค้า ศูนย์กลางคมนาคม การศึกษาทำให้จังหวัดสงขลาพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

86346142_2825719800841567_7310698769232691200_o

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการนำเสนอการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau, SCEB) หรือ เอสเส็บ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาในการตรวจประเมินเพื่อก้าวสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)

86857596_2825719827508231_4660984013828128768_o

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์ ณัฏฐกร- /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ก.พ. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52781

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us