|

สโมสรนิสิตมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ เปิดค่ายจิตอาสาสานฝันปันน้อง ปี 4

mOU พัฒนาวิชาการ (1)

เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการค่ายจิตอาสาสานฝันปันน้อง ปีที่ 4 ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 60 คน

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนและชุมชน

กิจกรรมภายในค่าย ประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์ เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้น เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน รวมทั้งกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในค่าย

87509671_538532566780158_2596189760565280768_n

87358963_504590817130749_5248173139170426880_n

87663406_500353224016312_8056329435692924928_n87260581_1222771114582838_930421844824031232_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52865

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us