|

ม.ทักษิณ นำทีมศิลปินจิตอาสา วาดภาพสตรีทอาร์ท ส่งเสริมท่องเที่ยว พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จ.สตูล

mOU พัฒนาวิชาการ

เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะศิลปินจิตอาสา โดยคณาจารย์และนิสิต หลักสูตร กศ.บ.ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อ.ชิโนรส รุ่งสกุล ร่วมกับ ศิลปินจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปิน Art street ศิลปิน Graffiti กว่า 30 คน รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ท สื่อสัญลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรม บริเวณใจกลางเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

87792328_505796100122201_7069052557561167872_n

อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานหลักสูตร กศ.บ.ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวาดภาพสตรีทอาร์ทในครั้งนี้ว่า ผลงานสตรีทอาร์ทในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกทางด้านศิลปะของเหล่านิสิตที่เรียนทางด้านศิลปะในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มารวมตัวกัน เพื่อแสดงผลงานอันเป็นแนวคิดที่สื่อถึงสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้คน วิถีชีวิต การประกอบอาชีพพื้นถิ่น เมื่อพูดถึงจังหวัดสตูล ทำให้คิดถึงธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นอยู่ของผู้คนท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่แตกต่าง ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรับรู้วิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดสตูลได้น้อย อาจจะด้วยเป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยหุบเขา แต่สิ่งที่โดดเด่นของจังหวัดสตูลคือธรรมชาติที่สวยงาม เกาะแก่ง ทะเล ที่งดงาม ความเป็นธรรมชาติมากๆ ของจังหวัดสตูล เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน ที่บอกเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงถึงการแสดงออกทางความรู้สึก การหลอมรวมของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ลงตัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นแบบที่ทำให้ศิลปินนำมาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานได้อย่างลงตัว ภายใต้คอนเซ็ปสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์โดยเน้นความตระหนักรู้ การแสดงออกถึงคุณค่าทางศิลปะหลอมรวมกับความรู้ความสามารถของเหล่าศิลปินจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 10 สถาบัน รวมกว่า 30 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะแสดงออกถึงความเสียสละ และทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้ผลงานสำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณทางทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่อำนวยความสะดวกให้เหล่าศิลปินจิตอาสาได้มารวมตัวกัน มีพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ จนปรากฏเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าเคียงคู่กับพี่น้องชาวจังหวัดสตูล ถือว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อบ้านเมืองอย่างยิ่ง และขอขอบคุณน้องๆ นิสิตจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานสำเร็จด้วยดี

87385132_1327362147459257_7184727979736432640_n

สำหรับการวาดภาพสตรีทอาร์ทในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กําหนดแผนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สตูลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และได้กําหนดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสายพหุวัฒนธรรมเมืองสตูลภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล ตามโครงการจัดกิจกรรม Street Art (ภาพริมถนนสายพหุวัฒนธรรมเมืองสตูล) ซึ่งสอดคล้องตาม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดฝาผนังจากศิลปินในจุด พื้นที่ที่เหมาะสมตามที่ได้กําหนดไว้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งเสริมบรรยากาศ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดสตูล ในวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

87409775_130675278307575_2990086794738925568_n

85124250_194783958549868_2986134097681711104_n

85152221_212446226606410_7185742309277827072_n

85240850_131654968178293_1638901499440398336_n

85252042_507676270168126_782078738186633216_n

87369635_589784171571491_8709457493123661824_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52903

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us