|

สงขลาจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

mOU พัฒนาวิชาการ (1)

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และข้อราชการในการขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (26 ก.พ. 63) ที่ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เสวนายามเช้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าฯ นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

87961411_2836394066440807_7155373896902901760_o

สำหรับกิจกรรม เสวนายามเช้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภายในจังหวัด รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัดและภารกิจต่างๆ สู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

87403457_2836394536440760_9031397310940053504_o

ทั้งนี้ นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม และชื่นชมหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกันที่จัดงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสงขลา ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมกัน

87970298_2836393909774156_6154022896273457152_o

ปิยะฎา ชะยานัย /ข่าว

ประชา โชคผ่อง /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=52997

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us