|

นิสิต ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัล นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ฯ

mOU พัฒนาวิชาการ (1)

นิสิตประวัติศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรี ระดับประเทศ

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 3 รางวัล จากผลงานจำนวนกว่า 21 บทความ ในการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรี ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย หลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 รายละเอียดรางวัล ดังนี้ 1. นายธีรภัทร รัตนพันธ์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากบทความเรื่อง ใน “เมืองนครศรีธรรมราช” มีการเมืองและการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาความนิยมในตัวผู้แทนราษฎรของ “คนคอน” 2. นางสาวณัฐณิชา นวลละออง ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม  จากบทความ เรื่อง ภาพยนตร์เกาหลีกับการสร้างและผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน (2019) 3. นายเอกราช สุราฤทธิ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น จากการนำเสนอบทความเรื่อง กัญชา : จากสมุนไพรพื้นบ้าน สู่ยาเสพติด ถึงยารักษาโรคสมัยใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  นาคสีทอ และอาจารย์เกษรา ศรีนาคา เป็นที่ปรึกษา

S__14974991

S__14974989

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53489

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us